Raben Group
Brand identity
Brand manual

Opracowanie projektów nowych dokumentów firmowych i ich standaryzacja

Zostaliśmy poproszeni przez Grupę Raben o opracowanie, uporządkowanie i ustandaryzowanie elementów składających się na wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny korporacji. Nowa forma dopełnienia znaku o gotowy element "Your partner in logistics" wymagała stworzenia podstawowych akcydensów i elementów komunikacyjnych od nowa. Zbiór zasad funkcjonowania znaku na różnych polach ekspoloatacji został opracowany w formie książki CI dla wszystkich oddziałów firmy.