Kredyt Bank - Ekstrakonto Plus
Brand identity
Webdesign

Strona www dla produktu Ekstarkonto Plus

Projekt strony www promujący ofertę Ekstrakonto Plus. Layout zakładał wykorzystanie w komunikacji kampanii ATL z Mannem i Materną łącząc humor z wyraźnym przekazem produktowym.

 

Projekt na zlecenie: FaceToFace